Aký je rozdiel medzi katolíkmi a pravoslávnymi

Viera v Ježiša Krista zjednotila a inšpirovala kresťanov a stala sa základom náboženského pohľadu na svet. Bez neho by veriaci neboli schopní robiť správne veci a robiť čestnú prácu..

Úloha ortodoxie v dejinách Ruska je obrovská. Ľudia, ktorí vyznávali tento trend kresťanstva, nielen rozvíjali duchovnú kultúru našej krajiny, ale prispievali aj k životnému štýlu ruského ľudu..

Katolicizmus dával ľuďom v priebehu storočí veľký zmysel. Hlava katolíckej cirkvi, pápež, definuje normy sociálnej a duchovnej sféry spoločnosti.

Rozdiely v učení pravoslávie a katolicizmu

Pravoslávie uznáva predovšetkým vedomosti, ktoré sa nezmenili od čias Ježiša Krista - prvého tisícročia nášho letopočtu. Je založená na viere v jediného Stvoriteľa, ktorý stvoril svet..

Katolicizmus umožňuje zmeny a doplnenia základných princípov náboženstva. Môžete teda identifikovať hlavné rozdiely medzi učením dvoch smerov kresťanstva:

  • Katolíci považujú Ducha Svätého, ktorý vychádza z Otca a Syna, za symbol viery, zatiaľ čo pravoslávni kresťania prijímajú iba Ducha Svätého, ktorý vychádza z Otca.
  • Katolíci veria v poskytnutie Nepoškvrneného počatia Panny Márie a pravoslávni ľudia to neakceptujú.
  • Rímsky pápež bol v katolicizme zvolený za jediného vedúceho cirkvi a zástupcu Božieho..
  • Vyučovanie katolíckej cirkvi na rozdiel od pravoslávie zakazuje rozvod.
  • V pravoslávnom učení neexistuje dogma o očistci (putujúca duša mŕtveho človeka).

Cez všetky rozdiely, oboma smermi náboženstvá sú veľmi podobné. Pravoslávni veriaci aj katolíci veria v Ježiša Krista, zachovávajú pôstu, postavia chrámy. Biblia pre nich má veľký význam..

Cirkev a duchovenstvo v pravoslávnosti a katolicizme

Pravoslávna cirkev zahŕňa najmenej 14 miestnych cirkví uznaných na konci 20. storočia. Spravuje spoločenstvo veriacich prostredníctvom súboru pravidiel apoštolov, života svätých, teologických textov a cirkevných zvykov. Katolícka cirkev, na rozdiel od pravoslávnej cirkvi, je jediným náboženským centrom a vedie ju pápež.

Pravoslávna cirkev

V prvom rade sa cirkvi rôznych smerov kresťanstva vyznačujú svojím vzhľadom. Steny pravoslávnych kostolov sú zdobené ohromujúcimi freskami a ikonami. Táto služba je sprevádzaná spievaním modlitieb.

Katolícky kostol v gotickom štýle je zdobený rezbami a oknami z farebného skla. Ikony v nej nahradia sochy Panny Márie a Ježiša Krista a koná sa podľa zvukov orgánu.

Katolícky chrám


Je prítomná v katolíckej, ako aj v pravoslávnej cirkvi oltár. Medzi pravoslávnymi veriacimi je obklopený ikonostasom a medzi katolíkmi uprostred kostola.

Katolicizmus vytvoril také cirkevné úrady ako biskup, arcibiskup, opát a iné. Všetci pri nástupe do služby berú sľub celibátu.

V ortodoxii je duchovenstvo zastúpené titulom ako Patriarcha, metropolita, diakon. Na rozdiel od prísnych pravidiel katolíckej cirkvi sa pravoslávni kňazi môžu oženiť. Iba tí, ktorí sa rozhodnú pre mníšstvo, dávajú sľub celibátu.

Kresťanská cirkev je už po stáročia úzko spojená so životom ľudí. Reguluje ľudské správanie v každodennom živote a má veľké príležitosti..

Pravoslávne obrady a katolicizmus

modlitba - toto je priama výzva veriaceho k Bohu. Pravoslávni veriaci čelia počas modlitby na východe a pre katolíkov je to jedno. Katolíci sú pokrstení dvoma prstami a ortodoxní tromi prstami.

V kresťanstve je sviatosť krstu povolená v každom veku. Najčastejšie však pravoslávni aj katolíci krstia svoje deti krátko po narodení. V ortodoxii, pri krste, je človek ponorený do vody trikrát a medzi katolíkmi sa voda trikrát naleje na hlavu.

Každý kresťan aspoň raz za život príde do kostola, aby sa priznal. Katolíci sa vyznávajú na zvláštnom mieste - spovednici. V takom prípade spovedník vidí duchovného cez mreže. Katolícky kňaz pozorne počúva osobu a poskytuje potrebné rady.

Pravoslávny kňaz v priznaní môže odpustiť hriechy a ustanoviť ich pokánie - výkon zbožných skutkov ako oprava chýb. Vyznanie v kresťanstve je tajomstvom veriaceho.

Katolícky a pravoslávny kríž

Kríž je hlavným symbolom kresťanstva. Zdobia kostoly a chrámy, nosia sa na tele a montujú sa na hroby. Slová zobrazené na všetkých kresťanských krížoch sú rovnaké, ale napísané v rôznych jazykoch.

Materský kríž, ktorý sa nosí pri krste, sa pre veriaceho stane symbolom kresťanstva a utrpenia Ježiša Krista. V prípade pravoslávneho kríža na tom nezáleží, oveľa dôležitejšie je to, čo je na ňom zobrazené. Najčastejšie vidíte šesťcípy alebo osemcípa krížy. Obraz Ježiša Krista na ňom symbolizuje nielen mučenie, ale aj víťazstvo nad zlom. Podľa tradície má pravoslávny kríž spodný nosník.

Katolícky kríž predstavuje Ježiša Krista ako osobu, ktorá zomrela. Jeho ruky sú ohnuté, nohy prekrížené. Tento obraz je výrazný vo svojej realizme. Tvar kríža je výstižnejší, bez priečky.

Klasický katolícky obraz kríža je obrazom Spasiteľa s nohami prekríženými a dierovanými jedným klincom. Na jeho hlave je znázornená tŕňová koruna..

Pravoslávie vidí Ježiša Krista víťaziť nad smrťou. Jeho dlane sú otvorené a jeho nohy nie sú skrížené. Podľa ortodoxnej tradície sú obrazy trnovej koruny na krucifixe veľmi zriedkavé..